Top section

Više nećete moći iz hotela odnositi mini sapune i šampone. EU Komisija donijela zabranu

EU do 2050. godine planira postati 'klimatski neutralna'. Prema njihovim podacima, u Europi svaki stanovnik trenutno generira gotovo 180 kilograma plastičnog otpada na godinu, a ambalaža općenito čini gotovo 40 posto ukupnog plastičnog te 50 posto papirnatog otpada na području Unije.

Themes

Second section

Vijesti:Svijet