Lučka uprava Zadar dobila sve uporabne dozvole za obnovljenu zadarsku rivu

Radovi u sklopu
projekta ‘Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar –
Poluotok‘ uspješno su okončani izdavanjem uporabne dozvole za II. i III.
dio zahvata na Obali kralja Petra Krešimira IV, koji se odnosi i na produženi
gat s lučkim svjetlom.

Zbog kompleksnosti radova u sklopu projekta obavljena su
ukupno tri tehnička pregleda koja su pratila dovršetak pojedine faze zahvata.
Nastavno, prethodno je već ishođena uporabna dozvola za I. i IV. dio radova na
zadarskoj rivi, a uporabna dozvola izdana je i za zaobalni dio Liburnske obale,
koji je u sklopu istog projekta u potpunosti uređen i opremljen.

Na svim tehničkim pregledima utvrđeno je da su predmetne
građevine izgrađene u skladu s izvršnim aktima za gradnju u pogledu
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih
uvjeta određenih aktom za gradnju. Prije posljednjeg tehničkog pregleda po
nalogu nadzornog inženjera uklonjeni su svi nedostaci. Dobivanjem posljednje
uporabne dozvole, koju je Grad Zadar izdao 19. rujna, stekli su se uvjeti za
primopredaju predmetne građevine između izvođača i investitora – Lučke uprave
Zadar kao nositelja projekta, a koja je uspješno realizirana 6. listopada 2023.
godine, piše Morski.hr

– Ovaj je projekt za nas predstavljao veliku čast, ali i
odgovornost s obzirom na sentimentalnu vrijednost koju zadarska riva ima u
srcima svih građana Zadra. Koristimo ovu priliku kako bismo se još jednom
zahvalili svim građanima, ali i ostalim dionicima na strpljenju kojeg su
pokazali kako bi u konačnici svi zajedno mogli uživati u zadarskoj rivi koja je
ponos grada. Vjerujemo da smo svi zajedno realizirali ovaj projekt na način
kojeg Zadar zaslužuje –
poručuju iz Lučke uprave Zadar.

POSLJEDNJE DODANO: