Grubi propust Ministarstva pravosuđa

Kazneno djelo davanja lažnog iskaza ostvareno je ako svjedok,
vještak, prevoditelj ili tumač u postupku pred sudom, upravnom postupku,
postupku pred javnim  bilježnikom ili stegovnom postupku dade lažni
iskaz, nalaz ili mišljenje ili nešto lažno prevede.

Dakle, iz zakonskog opisa ovog kaznenog djela razvidno je kako kazneno
djelo Davanja lažnog iskaza ne čini onaj koji takav iskaz daje pred
Državnim odvjetništvom RH odnosno USKOK-om budući da se prema sadašnjem
opisu kaznenog djela lažni iskaz može dati samo pred sudom, u upravnom
postupku, pred javnim bilježnikom ili u stegovnom postupku.

Naime, očito je da predlagatelj zakona – Ministarstvo pravosuđa RH
odnosno Vlada RH nije vodila računa o tome da u predmetima USKOK-a već
od 1. srpnja 2009. godine istragu vodi Državno odvjetništvo RH odnosno
USKOK, a ne istražni sudac (sada sudac istrage), te da u svim drugim
kaznenim predmetima od 1. rujna 2011. godine istragu također vodi
Državno odvjetništvo RH odnosno USKOK. Smatram kako se u konkretnom
slučaju radi o grubom propustu predlagatelja zakona budući da je riječ  o
kaznenom djelu koje je usmjereno protiv pravosuđa te se na taj način
sudovi i državna tijela mogu dovesti u zabludu čime se ugrožava njihova
temeljna uloga.

Upravo radi toga, a na temelju sadašnjeg stanja, napravljen je veliki
propust, jer se ne može kazniti onaj koji dadne lažni iskaz pred
Državnim odvjetništvom RH ili USKOK-om, a što u konačnici može značiti
da se u pojedinima predmetima ne može utvrditi pravilno činjenično
stanje koje je temelj za donošenje zakonite odluke, dok osoba koja je
dala lažni iskaz radi toga ne može biti kazneno progonjena.

Prema tome, sve dok se u tom smislu ne naprave izmjene i dopune Kaznenog
zakona, a što nije jednostavan niti kratak put, pogotovu jer se radi
predizbornom vremenu te da se uskoro očekuje raspuštanje Hrvatskog
sabora, svjedoci, vještaci, prevoditelji ili tumači mogu neistinito
iskazivati odnosno lagati pred Državnim odvjetništvom RH ili USKOK-om i
za to ne mogu kazneno odgovarati. Iako Državno odvjetništvo RH ili USKOK
i danas upozoravaju svjedoke da “da su dužni govoriti istinu, da ništa
ne smiju prešutjeti te da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo”, 
moram naglasiti da je ovo upozorenje kako je davanje lažnog iskaza
kazneno djelo bez ikakvog učinka jer zakonodavac takvu radnju nije
propisao kao kazneno djelo ako se lažni iskaz da Državnom odvjetništvu
RH ili USKOK-u.

Da je navedena argumentacija točna vidljivo je iz novog Kaznenog zakona
koji će stupiti na snagu tek 01. siječnja 2013. godine (dakle, on se ne
može primjenjivati prije toga),  u kojemu je jasno navedeno kako će od
01. siječnja 2013. godine kazneno djelo Davanja lažnog iskaza činiti i
onaj koji daje takav iskaz u prethodnom postupku (dakle, i pred Državnim
odvjetništvom RH ili USKOK-om). Glavna argumentacija za takve izmjene
bila je prije svega u tome što Kaznenim zakonom koji je sada na snazi
nije riješeno to pitanje. Međutim, sve do početka primjene novog
Kaznenog zakona odnosno do izmjena i dopuna Kaznenog zakona koji je sada
na snazi, svjedoci mogu govoriti neistinu pred Državnim odvjetništvom
RH ili USKOK-om i za to ne mogu kazneno odgovarati.

POSLJEDNJE DODANO: