Državni inspektorat tijekom vikenda provodio pojačane nadzore: Toči li se alkohol maloljetnicima?

Državni inspektorat, sanitarna i turistička inspekcija
tijekom ovoga vikenda provode pojačane inspekcijske nadzore koji imaju za cilj
kontrolu usluživanja, odnosno dopuštanja konzumiranja alkoholnih pića, drugih
pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina.

Ujedno ovom koordiniranom akcijom nadzire se
konzumiraju li se duhanski proizvodi u ugostiteljskim objektima u kojima se
uslužuje hrana te na zatvorenim terasama ugostiteljskih objekata koje za to ne
ispunjavaju uvjete.

Samo u jednoj večeri obavljeno je 19 inspekcijskih nadzora. U čak sedam (7) nadziranih
ugostiteljskih objekata utvrđene su povrede propisa iz nadležnosti navedenih
inspekcija, a slijedom čega su poduzete zakonom propisane mjere.

Naime, ugostitelj ne smije uslužiti gosta, odnosno
dopustiti mu konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji
sadržavaju alkohol ako procijeni da je gost mlađi od 18 godina, a gost
dobrovoljno ne dokaže da je stariji davanjem na uvid neke od osobnih isprava.

Tijekom prošle godine turistički inspektori su u 84
slučajeva utvrdili povredu navedenih odredbi 
Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a u prava dva mjeseca ove godine
utvrđena su 44 takva prekršaja.

Za utvrđene povrede propisa turistički inspektori
podnijeli su nadležnim prekršajnim sudovima 15 optužnih prijedloga, šest (6)
prekršajnih naloga te su naplatili 107 kazni na mjestu izvršenja prekršaja.

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata temeljem
Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda pojačano nadzire
posjeduju li ugostiteljski objekti rješenje za prostor za pušenje, zadovoljava
li prostor sve propisane uvijete i je li u funkciji i sl.

Tijekom prošle godine sanitarni inspektori su u 37
slučajeva utvrdili povredu navedenih odredbi 
Zakona, dok je u prva dva mjeseca ove godine obavljeno 112 nadzora te je
utvrđeno osam prekršaja.

Ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da prostor za
pušenje ili pušački prostor ne ispunjavaju uvjete propisane su novčana kazna u
iznosu od 9.290,6 – 19.908,42 € za pravnu osobu (70.000 – 150.000 HRK), te
663,61 – 1.990,84 € (5.000 – 15.000 za HRK) za fizičku osobu i odgovornu osobu.
Također je propisana kazna u iznosu od 132,72 € (1000 HRK) za fizičku osobu koja
puši na nedozvoljenom mjestu.

Slijedom uočenog trenda, odnosno rasta broja prekršaja
koji ukazuju na konzumaciju alkoholnih pića među maloljetnima te niz slučajeva
u kojima je utvrđeno konzumiranje duhanskih i srodnih proizvoda u
ugostiteljskim objektima u kojima sukladno propisima isto nije dopušteno,
akcija turističke i sanitarne inspekcije Državnog inspektorata nastavit će se i
u nadolazećem razdoblju, piše Morski.hr. 

POSLJEDNJE DODANO: