OCJENA SPREMNOSTI ZA IZVANREDNE SITUACIJE

Sastanak o civilnoj zaštiti u Sinju: Pripreme za nepovoljne vremenske uvjete

U Gradskoj vijećnici Sinja održan je važan sastanak usmjeren na mjere civilne zaštite tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta za 2023./2024. godinu. Sastanak, pod organizacijom Grada Sinja i Područnog ureda civilne zaštite Split, okupio je predstavnike nadležnih službi, institucija i poduzeća odgovornih za upravljanje vodnom i cestovnom infrastrukturom, žurnim službama, operativnim snagama civilne zaštite te predstavnike lokalnih samouprava s područja Cetinske krajine.

Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, pozdravio je prisutne, nakon čega je Načelnik Stožera, Denis Bobeta, pružio informaciju o trenutnom stanju civilne zaštite u Gradu Sinju. Željko Šeravić, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda civilne zaštite Split, upoznao je nazočne s ključnim smjernicama za poduzimanje preventivno-planskih i operativnih aktivnosti. Ovo uključuje pripremu elemenata sustava civilne zaštite za brzo i usklađeno reagiranje u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima tijekom nadolazećeg zimskog razdoblja.

Predstavnici nadležnih službi i operativnih snaga civilne zaštite dali su procjenu stanja spremnosti za reagiranje na iznenadne događaje, posebno one uzrokovane nepovoljnim hidrološkim i meteorološkim uvjetima. Takvi uvjeti mogu dovesti do prekida cestovnog prometa, izolacije naselja, otežane opskrbe energentima i životnim namirnicama.

Na temelju iznesenih informacija i analize operativnih planova, zaključeno je da su službe adekvatno spremne za nadolazeće zimsko razdoblje. Naglašena je i važnost poboljšanja komunikacije između jedinica lokalne samouprave i službi za zaštitu i spašavanje, kao i unutar samih službi te između gradova i općina.

POSLJEDNJE DODANO: