ALARM INSPEKTORATA

S polica trgovina povlači se još jedan prehrambeni proizvod: Pronađen je pesticid klormekvat

Državni inspektorat objavio je kako se povlače kruške Nashi (Naši) kruške podrijetlom iz Kine jer su u njima utvrdili pesticide.

Riječ je o pesticidu klormekvatu, priopćili su iz Hrvatske agencije za hranu i poljoprivredu, a navedene kruške na tržištu su pod oznakom LOT TF230719.

-Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ – navode u objavi.

Riječ je o proizvodu dobavljača BUD HOLLAND BV, TRANSPORTWEG 67, 2676 Maasdijk, Nizozemska kojega na tržište stavlja Šulog d.o.o., Krapinska 12, Donja Bistra.

POSLJEDNJE DODANO: