Novi studij: Od jeseni prva generacija novinara na splitskom sveučilištu

U novoj akademskoj godini prvi studenti će sjesti u klupe na
preddiplomskom sveučilišnom studiju Komunikacija i mediji.

Upisna kvota za I. godinu ovog studija je 25 i to za državljane RH
i ostalih EU članica s položenom državnom maturom. Studij će
trajati tri godine, a završetkom kojega se stječe 180 ECTS bodova
i akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ca komunikacije i
medija.

– Ispoštovane su sve potrebne procedure, od dobivanja dopusnice,
preko Odluke Senata i raspisivanja Natječaja. Prijava za upis na
preddiplomski sveučilišni studij Komunikacija i mediji Sveučilišta
u Splitu već su započele putem Nacionalnog informacijskog sustava
prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa na
internetskoj stranici – kazao je prof. dr.
sc. Goran Kardum, prorektor za nastavu Sveučilišta u Splitu.

Naglasio je kako je ovaj studij zasigurno dodana vrijednost
Sveučilišta jer je riječ o suvremenom studiju koji, među ostalim,
podrazumijeva interdisciplinarnost, jer danas studirati
komunikacije i medije implicira široko obrazovanje od
društveno-humanističkih elemenata studija, uporišta u znanstvenoj
metodologiji, do učenja suvremenim tehnologijama, kojim se onda
zadire i u područje tehničkih znanosti.  Posebna pažnja, će se
prema riječima prorektora Karduma, pokloniti i podučavanju
znanjima iz područja etike, etičnosti objavljivanja,
nepristranosti i divergentnosti i osjetljivosti za neka pitanja.

– U realizaciji studija koristimo nastavne i prostorne kapacitete
splitskog sveučilišta te su uključene različite sastavnice. Studij
će se u pravilu izvoditi u prostoru Sveučilišta u Splitu, dok će
se pojedini nastavni sadržaji realizirati na sastavnicama, kao i
nastavnim bazama Sveučilišta. Predavači su odreda vrsni
znanstvenici i stručnjaci kako sa Sveučilišta u Splitu i drugih
sveučilišta u Hrvatskoj i inozemstvu te kompetentni stručnjaci iz
naših nastavnih baza – kazao je voditelj studija izv. prof. dr.
sc. Željko Radić, istaknuvši kako je studij besplatan za one koji
se po prvi put upisuju na preddiplomski studij.

Prorektor Radić je posebno istaknuo kako se osobita pažnja pridaje
praktičnoj nastavi, uz mogućnost sudjelovanja u kreiranju
javnopolitičkih kampanja gdje bi primijenili stečena teorijska
znanja, nadopunili ih znanjima koje bi im prenijeli mentori i
predavači praktičnih znanja koja su važna za uspješan ulazak na
tržište rada. Studente također očekuje široka ponuda izbornih
predmeta koji se realiziraju samostalno ili u suradnji sa
sastavnicama Sveučilišta.

Na Natječaj za upis preddiplomskog sveučilišnog studija
Komunikacija i mediji mogu se prijaviti pristupnici koji imaju
završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu.
Za upis na preddiplomski sveučilišni studij Komunikacija i mediji
u okviru državne mature za predmet Hrvatski jezik i predmet Strani
jezik zahtijeva se A razina, a za predmet Matematika B razina.

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo na upis unutar upisne
kvote obavit će se na temelju rang liste Središnjeg prijavnog
ureda (pristupnici s položenom državnom maturom) 21. rujna 2022.
godine u vremenu od 10 do 13 sati u zgradi Rektorata, Ruđera
Boškovića 31, V. kat.

Preddiplomski sveučilišni program Komunikacija i mediji omogućava
nastavak studija na diplomskoj razini, a splitsko sveučilište je
već pripremilo diplomski sveučilišni studij „Novinarstvo u
suvremenim medijima“ kao odgovor na zahtjeve tržišta rada.

POSLJEDNJE DODANO: