“Modernija trafostanica na Sućidru daje mogućnost komercijalizacije većeg dijela zemljišta”

Izrada projektnog zadatka za glavni projekt, a potom izrada
glavnog projekta za novu, moderniju trafostanicu Sućidar planirana je za
ovu godinu, slijedi ishođenje potrebnih građevinskih dozvola, a onda
izgradnja trafostanice. Osim što bi bila tehnološki naprednija, nova
trafostanica zauzimala bi znatno manje prostora, pa bi se veći dio
površine zemljišta na atraktivnoj gradskoj lokaciji mogao
komercijalizirati. Sredstva za pripremu izgradnje su, kaže Zlatko Visković,
direktor prijenosnog područja Split pri HOPS-u, osigurana, a vrijednost
projekta kojeg zajedno financiraju HOPS d.o.o. i HEP ODS d.o.o. je više
desetaka milijuna kuna.

– Tijekom prošle godine započele su aktivnosti HOPS-a i HEP ODS-a na
pripremi izgradnje nove trafostanice u “GIS” (gas insulated substation)
izvedbi. Nova tehnologija nam omogućuje izgradnju visokonaponskog
postrojenja u zatvorenom prostoru, tako da se uklapa u urbanu sredinu i
ne nagrđuje okoliš – kaže Visković i dodaje kako su trenutačno pred
revizijom projektni zadaci za izradu glavnog projekta.

Trafostanica Sućidar, koja je izgrađena 1969. godine na tadašnjem
rubnom dijelu prigradskih naselja, dugo je bila ključna za napajanje
najvećeg dijela potrošača grada Splita. Nakon što je izgrađena
trafostanica Dobri, koja je kabelskim vodovima spojena na trafostanicu
Sućidar i trafostanicu Kaštela, Splitu je osigurano napajanje iz dva
smjera i time se značajno povećala sigurnost napajanja.

– Zbog uštede prostora postojeća trafostanica Sućidar je izgrađena s
nestandardnim rješenjem, što je tijekom njene eksploatacije otežavalo
rad na održavanju opreme. Osim što je davno izgrađena, pa je i većina
opreme iz tog vremena, ona predstavlja provizorno rješenje, koje je
trebalo premostiti određeni period dok se ne izgradi novo, moderno
postrojenje. Zbog nedostatka financijskih sredstava taj “kratki” period
produžio se do današnjih dana – govori Visković.

Vozni park HOPS-a koji je sada smješten na području buduće
trafostanice premjestit će se na Vrboran. Iako su gradnju trafostanice
Dobri obilježili prosvjedi građana zbog sumnje da je štetna po ljudsko
zdravlje, Visković ne očekuje da će se isto dogoditi i kada počnu radovi
na novoj trafostanici Sućidar.

– Radi se o novim tehnologijama s gotovo beznačajnim električnim pa i
magnetskim poljima, a i udaljenost od drugih objekata je veća nego što
je slučaj s trafostanicom Dobri – zaključuje Visković.

POSLJEDNJE DODANO: