Pokret otoka potpisnik deklaracije pametnih otoka u Bruxellesu

Europski otoci posljednjih godina intenzivno eksperimentiraju s novim oblicima održivog življenja. Promiču inkluzivne modele upravljanja javnim dobrima, isprobavaju nove okolišno odgovorne poslovne modele i usluge, povećavaju korištenje novih tehnologija i obnovljivih izvora energije, educiraju stanovništvo i podižu svijest o ključnim izazovima održivosti kod sve većeg broja otočnih posjetitelja. Poznati kao kolijevke zadruga i zadružnog poslovanja koje je bilo jedan od glavnih pokretača otočnog razvoja, hrvatski otoci su idealna područja za uvođenje odgovornih ekonomskih i društvenih oblika.

– Živimo u vremenu kada otočnu dislociranost od kopna možemo iskoristiti kao prednost za stvaranje održivih modela življenja, a udaljenosti otoka doskočiti upotrebom novih tehnologija. Upravo je to ideja koja vodi stvaranje  virtualne platforme Pokreta otoka, putem koje želimo educirati, osvještavati, povezivati i razvijati otočane i otoke – ističu u razvojnom timu Pokreta otoka.

Otoci su zapravo prirodni i društveni sustavi za sebe koji objedinjuju i karakteristike ruralnog i urbanog područja te sadržavaju sve što je potrebno za razvoj okolišno i društveno odgovornog načina življenja. Samim time otoci imaju priliku postati ogledni primjeri nove ekonomije. Za razvoj otočnih potencijala i transformaciju istih u pametne ekonomije bit će potreban predan rad na dodatnoj edukaciji otočnog stanovništva, stvaranju preduvjeta za društvene inovacije koje dolaze od samih otočana, ali i kreativnost i stručnosti u ostvarivanju zajedničkog djelovanja brojnih komponenata koje čine otočni razvoj: gospodarstvo, društvo, održivost, mobilnost, informacijsko-komunikacijske tehnologije, modeli cirkularne ekonomije, zakonodavstvo.

Zajedno s predstavnicima europskih lokalnih i regionalnih tijela uprave i razvojnih agencija te ostalim važnim dionicima koji predstavljaju brojne europske otoke, Pokret otoka se okupio oko Inicijative pametnih otoka. Riječ je o inicijativi koja pristupom odozdo, od ideja i potreba samih otočana, prema gore, želi ukazati na potrebu i mogućnosti profiliranja otoka  kao idealnih područja za razvoj tehnoloških, društvenih, okolišnih, ekonomskih i političkih inovacija. Potpisivanje Deklaracije održat će se 28. ožujka 2017. godine u Bruxellesu u organizaciji europskih parlamentaraca. Na ovom događanju na kojem će se okupiti brojni predstavnici europskih otoka, Pokret otoka će predstavljati Maja Jurišić, predsjednica udruge Buđenje i voditeljica projekta Pokret otoka. Pozivnicu za pridruživanju inicijativi pametnih otoka Pokretu otoka je uputio ured Davora Škrleca, europskog zastupnika Zelenih u Europskom parlamentu.

– Ono što nas kao pokretače promjene najviše veseli je mogućnost daljnjeg umrežavanja, razmjene primjera dobre prakse iz ostalih dijelova Europe te buduća realizacija brojnih projekata održivog i odgovornog razvoja – poručuju iz Pokreta otoka.

POSLJEDNJE DODANO: