Šuta: “Gradonačelnik i njegova supruga lažni su liberali”

Predsjednik splitskog HDZ-a, Tomislav Šuta, održao je press
sjednicu vezano za proračun grada Splita te samu situaciju u gradu. 

Gradonačelnik i njegovi zamjenici pokazuju da ne znaju
upravljati gradom i onim što je bitno za daljnji razvoj grada. To pokazuje
činjenica se na po pitanju Žnjana ništa ne događa, druga faza uopće nije niti
započeta, nerazvrstane ceste koje su u ingerenciji grada Splita, vrtići, škole…
Ono što i dalje izostaje u ovoj cijeloj priči je i donošenje GUP-a, kao jedan
od preduvjeta daljnjeg razvoja. Ovo sve govori da mi samo stagniramo, a ušli
smo u treću godinu mandata trenutne aktualne vlasti. Ono što želim na ovoj
sjednici konstatirati, hoće li se gradonačelnik, kao i dosad, PR trikovima
poslužiti i kazati da vlada jedna savršena situacija u gradskim financijama. Mi
tvrdimo da je zapravo suprotno. Ono što se dogodilo u financijama grada je da
je u 2022. u odnosu na 2021. porez na dohodak porastao za skoro 108 milijuna
kuna. Gradonačelniku se, nesvjesno, dogodilo punjenje proračuna od 5 vrsta
različitih dohodaka. Dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od nesamostalne
djelatnosti, dohodak od kapitala i drugi. Sve stvari na koje on nije mogao
utjecati. Ono što je sve skupa imalo utjecaj na to su mjere vlade koje su u
prethodnom razdoblju donesene koje su sigurno imale utjecaj na tržište i sve
ono što se na tržištu događa. Na tom tragu mi želimo apelirati da
gradonačelnik, po pitanju druge teme, prireza i poreza na potrošnju, što je
bračni par Puljak do sada govorio da je prirez potrebno ukinuti ili smanjiti. To
je bilo jedno od predizbornih obećanja. Međutim, vidimo da se sada stvara
određeni bunt i vidimo da njemu u određenom dijelu  država intervenira i da mu ide ukrasti
prihode. 

Činjenice su sljedeće, Puljak ima sve uvjete da barem ispuni
predizborno obećanje i da smanji na postotak koji je obećao. Da porez na
potrošnju, koji je najavio da će ukinuti, ukine. Neka na takav način pokaže
određenu volju za promjenama i volju koja će imati utjecaj na same građane
našeg grada. Ono što smo mogli vidjeti, s ovoliko količinom novca,
gradonačelnik je pokazao da nema socijalnu osjetljivost prema najranjivijim
skupinama. Da ni u jednom trenutku, evo za vrijeme Uskrsa kad su svi okolni
gradovi umirovljenicima dali određene naknade, naš gradonačelnik uopće nije bio
svjestan i nije pogledao što mu se događa u blagajni unazad godinu dana,
akumulirala su mu se sredstva i umirovljenicima je mogao uz rast inflacije
pomoći s određenim naknadama.

Ono što možemo zaključiti da gradonačelnik ni u jednom
slučaju kao ni njegova supruga Marijana Puljak ne prikazuju da su oni liberali.
Dapače, oni su jedni lažni liberali koji pokazuju da ne žele izvaditi svoje
ruke iz džepova građana. Još jednom apeliramo da dobro sagleda cijelu situaciju
i da počne upravljati kvalitetno prihodima na način da ide realizacija
rashodovne strane, a to podrazumijeva realizaciju kapitalnih investicija na
području grada Splita. Kopilica je zaboravljena, istočna obala također, izlaz
iz luke o njemu praktički više nitko i ne govori, samo se spominje neki
jednosmjerni ili dvosmjerni promet, ali to nije rješenje samoga problema. Mi očekujemo
da se tu stvari jednostavno dogode kao i određeni iskoraci.

POSLJEDNJE DODANO: