Niz vatrogasnih intervencija zbog vjetra

Zadnja 24 sata vatrogasci na području Dalmacije proveli su na intervencijama.

Požari, uklanjanje stabala i grana s cesta, vježbe spašavanja…

Detaljan popis intervencija donosimo u nastavku:

INTERVENCIJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SPLITA:

10:57 Požar smeća i maslina u pitarima, pogašeno vodom, Vrboran – Kila.

11:10 Vježba spašavanja i evakuacije, O.Š. Spinut.

11:54 Asistencija komunalnom redarstvu, premještanje vozila na mjesto pogodno za odvoz vučnom službom.

20:47 Uklanjanje srušenog stabla u Kranjčevićevoj ulici, cesta i kolnik očišćeni od grana.

DOJAVLJENI – PROSLIJEĐENI  DOGAĐAJI SA PODRUČJA ŽUPANIJE:

Trogir

08:34 – Uklanjanje bora koji je pao na stup od struje i dijelom na prometnicu, na intervenciji JVP Trogir 1/3.

Solin

11:38 – Uklanjanje nadstrešnice sa obiteljske kuće koja je oštećena od vjetra. Na intervenciji DVD Solin 1/3.

Ložišća (Milna)

14:25 – Požar trave i niskog raslinja, opožareno 500 m2. Požar ugašen u 15:35, na intervenciji sudjelovali DVD Supetar 3/7 te DVD Milna 1/1.        

Sinj

15:04 – Uklanjanje odlomljenog ogranka sa stabla, na intervenciji JVP Sinj 2/3.                   

Brnaze 

16:52 – Manji požar niskog raslinja, na intervenciji JVP Sinj 1/2.

Supetar

16:54 – Uklanjanje stabla sa prometnice, na intervenciji sudjelovali DVD Supetar 1/2.

Dugi rat

21:50 – Požar 16 m2 trstike pogašen u 22:13. Na intervenciji DVD Dalmacija Dugi rat 2/5.

Klis

23:03 – Pilanje i uklanjanje stabla na cesti. Na intervenciji DVD Klis 1/3.

Drašnice

23:25 – Požar kobi vozila, kioska, 2 motocikla, 20 auto guma, fasade skladišta i 50 m2 trave pogašen u 00:53. Na intervenciji JVP Makarska 1/3, DVD Tučepi 3/9, DVD Podgora 4/13 i DVD Drvenik 1/6.

Jelsa

01:15 – Požar više stupova za prijenos el. energije. Na intervenciji DVD Jelsa 3/8.

Podstrana

05:30 – Požar stupa za prijenos električne energije. Na intervenciji JVP Podstrana 1/3.

 

POSLJEDNJE DODANO: