Marijana Puljak o odgovoru iz Ministarstva kulture: Tvrdi li doministar da je Gradsko vijeće iznad zakona?

Nakon gotovo pet mjeseci od upućenog prigovora o
zakonitosti izbora članova Upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi, iz
Ministarstva kulture vijećnicima Inicijative za pametne ljude i pametan
grad stigao je odgovor.

–  Navedeno pravo i odgovornost je povjereno predstavničkom tijelu
osnivača imajući u vidu da je to tijelo koje uživa povjerenje većine
građana grada ili općine te je kao takvo kompetentno brinuti o tome da
imenovani članovi upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi raspolažu
odgovarajućim kompetencijama.

Činjenica je da se u provedbi ovih odredbi razvila određena praksa od
koje ne odudara imenovanje članova upravnih vijeća u ovom konkretnom
slučaju. Za eventualno odstupanje od odredbi navedenih Zakona nije
predviđena prekršajna sankcija – stoji u odgovoru kojeg potpisuje
doministar Berislav Šipuš.

Nositeljica Inicijative Marijana Puljak s kolegom vijećnikom Jakovom
Prkićem
upozorila je da takvo objašnjenje predstavlja loš primjer
korištenja vremena, znanja i sposobnosti da se pokuša pronaći opravdanje
za nešto što se ne može pravdati.

– Je li to zamjenik inistrice tvrdi da je Gradsko
vijeće izabrano od naroda što mu omogućava djelovanje iznad zakona? U
praksi se već i odstupa od zakona, a ako se i uoče određena odstupanja,
a  za to nisu predviđene prekršajne sankcije?! – istaknula je Puljak.

Potom je podsjetila na Zakon o upravljanju javnim
ustanovama u kulturi koji, kaže, vrlo jasno upućuje tko, odnosno s
kakvim referencama  može biti izabran za rad u Upravnim vijećima.

– Upravna vijeća javnih ustanova kojima su osnivači ili vlasnici
županije, odnosno Grad Zagreb, gradovi i općine, imaju tri ili pet
članova, od kojih većinu imenuju predstavnička tijela osnivača ili
vlasnika iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika, a ostale
članove iz svojih redova biraju stručni djelatnici tih ustanova, odnosno
umjetničko osoblje, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno –
ponovila je Puljak.

Rezimirala je da je  Gradsko vijeće  izabralo ljude koji
nemaju nikakvog radnog iskustva u kulturi, niti su ugledni kulturni
djelatnici.

– Navedeni dopis smatramo sramotnim i pogodujućim. Pitamo
se bi li odgovor bio isti da je struktura gradske vlasti drugačija,
odnosno da Splitom ne upravlja Kukuriku koalicija. Stranačka zaštita koju uživa gradonačelnik jer je, stjecajem okolnosti u Splitu i Hrvatskoj na vlasti SDP, ne smije biti alibi niti povod za ovakvo ponašanje – zaključila je Puljak.

Upravo ovaj slučaj, složni su Puljak i Prkić ukazuje na osnovni problem u upravljanju kulturom grada Splita.

– Vlast misli da može i radi što ih je volja jer imaju podršku na državnoj razini. Stoga vrlo olako pristupaju sjednicama Gradskog vijeća te dolaze nepripremljeni, predlažu neodgovarajuće kandidate i tako produbljuju krizu upravljanja kulturnim ustanovama – zaključila je Puljak.

Najavili su i da neće stati na ovome, nego će tražiti i
komentar od ministrice kulture. Ali i od Ministarstva uprave da im
protumači ovakav odgovor Šipuša, dodala je, iz kojeg proizlazi da
Gradsko vijeće ima ovlasti iznad zakona.

– Zabrinjava nas je li ovakvo tumačenje dozvoljeno samo u kulturi ili u
bilo kojem drugom području rada, primjerice u urbanizmu ili sportu –
podvukla je Puljak.

POSLJEDNJE DODANO: