Split: Gradski vijećnici raspravljat će o kućnim ljubimcima, Karepovcu, imenovanjima i razrješenjima…

Splitski gradski vijećnici
ponovno će se sastati u četvrtak, a na dnevnom redu su 43 točke.
Između ostalog raspravljat će o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka
kao kućnih ljubimaca te o načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama, promjeni statuta Javne ustanove Športski objekti, upoznat
će se s izvršenjem Plana gospodarenja otpadom u 2013. godini i Programom
izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2013. godinu. 

Zaključeno je kako aktivnosti na izvršenju Plana gospodarenja
otpadom zaostaju za planiranom dinamikom. U prošloj godini je na
Karepovcu odloženo 106.516,86 tona otpada, od čega više od 52 posto
otpada na Split, a ostatak na 19 gradova i općina. Sanacija splitskog
odlagališta, navodi se u izvješću, je i dalje prioritetna aktivnost, ali
je usko vezana s izgradnjom centra u Lećevici.
Ponovno će se raspravljati i o razrješenjima i imenovanjima u
kazališna i upravna vijeća ustanova u kulturi. Ovoga puta se na dnevnom
redu neće naći razrješenje i imenovanje članova Kazališnog vijeća HNK,
dok po pitanju Kazališta lutaka, Gradskog kazališta mladih i knjižnice Marka Marulića nije bilo promjena. Tako bi se iz Kazališnog vijeća Gradskog
kazališta mladih trebali bi se razriješiti Sanja Erceg Vrekalo i Sanja
Quien
, a imenovati Igor Novaković, Nela Sisarić i Nives Fabečić Bojić.
Predloženo je i razrješenje Filipa Radoša i Branka Vejnovića iz
Kazališnog vijeća Kazališta lutaka, a umjesto njih bi trebali biti
imenovani Ana Đeldum, Marijana Balić-Carevski i Marin Malić. Ana Đeldum
više ne bi trebala biti u Upravnom vijeću Gradske knjižnice Marka Marulića, a umjesto nje je predložena Ines Grgurinović.

Izvještaj Državnog ureda o financijskoj reviziji Grada za 2012.
godinu, dok je na vlasti bio Željko Kerum, ostavljen je za kraj.
Revizija je dala uvjetno mišljenje zato što nisu riješeni nedostaci koji
su uočeni i 2011. godine, a odnose se na naplatu pojedinih proračunskih
prihoda, zakup poslovnih prostora, trošenje prihoda koji imaju
propisanu namjenu, uplatu pripadajućeg dijela sredstava od prodaje
stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u državni proračun, te
isplatu dodataka na plaće i za prekovremeni rad. Utvrđeno je da i da
Grad u svim slučajevima nije poduzeo mjere naplate potraživanja, da su
sredstva namijenjena sanaciji Karepovca utrošena za “druge proračunske
potrebe”. Potvrdili su i da je minus u gradskoj
blagajni u toj godini je iznosio 38 milijuna kuna koji se s prenesenim
gubicima iz proteklih godina popeo se na više od 83 milijuna kuna.

POSLJEDNJE DODANO: