Kreće isplata nacionalne naknade za starije osobe

U utorak 17. listopada 2023. počinje isplata nacionalne
naknade za starije osobe za rujan 2023. korisnicima računa otvorenih u
poslovnim bankama, javlja HZMO.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 7.057 korisnika
(64,65% žena i 35,35% muškaraca), za što je osigurano 847.782,48 eura iz
Državnog proračuna.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti
hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na
području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja
zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti
ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

-da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom
mirovinskom osiguranju

-da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva
ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne
prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 120,71 EUR/909,49
kn.

-da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema
propisima o socijalnoj skrbi

-da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema
propisima o socijalnoj skrbi

-da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o
doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. Iznimno, korisnik prava na
mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo
na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev
obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu
minimalnu naknadu.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana
podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava.
Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine
iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od
prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Iz HZMO-a napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može
podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema
mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim
putem u sustavu e-Građani.

 

POSLJEDNJE DODANO: