Manifestacija ‘’Rendez-vous aux jardins’’ u petak u Kaštelima na temu parka Vitturi

U program
manifestacije ‘’Rendez-vous aux jardins’’ ove godine će se uključiti i
kaštelanski muzej i srednja škola Braća Radić. Manifestaciju je prije 19 godina
pokrenulo francusko Ministarstvo kulture, a od 2018. godine u manifestaciju se uključilo i
Ministarstvo kulture i medija koje preko Konzervatorskih odjela inicira i
koordinira pojedine programe.

Na europskoj razini u manifestaciji
sudjeluje više od 2200 parkova i vrtova u Francuskoj i oko 500 u 23 zemlje,
koji će pripremiti raznolike programe vezane uz ovogodišnju temu ”Vrtovi
suočeni s klimatskim promjenama”. Na razini Hrvatske ove godine programi će se
održati na dvije lokacije, u Ivancu i u Kaštelima. Tema kaštelanskog programa
je park Vitturi u Kaštel Lukšiću koji je 1968. godine proglašen kulturnim i
prirodnim spomenikom.

Program počinje u petak 3. lipnja u 10 sati,
a uvodni govor održat će pročelnica Konzervatorskog odjela u Trogiru Jasna
Popović
. U ime Muzeja grada Kaštela predavanje o prošlosti parka održati će
Mario Klaić, koji je pripremio i manju izložbu starih slika, fotografija,
karata i katastarskih planova na kojima je prikazan park. U ime srednjoškolskog
centra Braća Radić  sudjelovat će Nikola Škarić, koji je pripremio
predavanje ”Inventarizacija biljnih vrsta u parku Vitturi”.

 

POSLJEDNJE DODANO: